9th Age Savaş Raporu 2 vs 2

Merhaba,

Ailemizin Sword&Sorcery oyunu Ninth Age’in 2.0 Versiyonu çıkınca, hem kurallara aşinalığımızı arttırmak hem de uzun sürse de keyfi normal bir maçtan bir kat fazla olan, kazanmaktansa eğlenmeye odaklı, eşli bir maç yapalım dedik. Senaryoyu oluşturmak bana düştü.

2-2 Maç Kuralları

Hikaye

Vetia’da büyük bir karışıklık çıkmıştır. Alfhaven, Ullsberg, Narrenwald, Aschall arasındaki koalisyon, iptal edilen düğünle beraber dağılınca oluşan ortamda, kimin kiminle savaştığı, hedeflerin ne olduğu bile belli değildir. Eski dostluklar, çatışmalara, düşmanlıklar ise zorunlu ortaklıklara dönüşmekte, bunlar da kurulduğu gibi dağılmakta, bozulduğu gibi düzelmektedir.

Senaryo

Oyun 48” 144 “ Masada oynanacaktır. İki tarafta da 4500’er puanlık, 2’şer Ordu olacaktr

Dawn Assault Senaryosu oynanıp, fark olarak Her Ordu 2 yerine 1’er ünitesini Ambush’da bırakabilir.

Örneğin Cüce+Highborn Elf Müttefikliği, Warriors of Dark Gods + Hayvan adamlar bağlaşıklığına karşı savaşıyorlarsa, her birinden en fazla bir {1} ünite aşağıdaki şekilde ambushdan gelebilir. Bu şekilde ambusha bırakılmış üniteler Orduların kendi Ambush kuralını kısıtlamaz.

Bu Ambush üniteler kendi kısa kenarlarından içeri girebilirler. Yani aşağıdaki diagrama göre üstte yerleşmiş oyuncular Sol kenardan, alta yerleşmiş oyuncular sağ kenardan getirebilirler.

Deployment: Taraf Seçiminden sonra, seçim yapmayan taraftan başlayarak Her ordudan 1’er ünite olmak üzere sırayla üniteler koyulur. Buna göre eğer taraflar High Elf-Cüceler vs WoDG- Hayvan adamlar (Beast Herds) ise, High Elf ve Cüceler, ordularından birer, toplamda 2 birliği koyarlar sırayı WodG- Hayvan Adamlara verirler. Onlar da ordularından birer toplamda 2 birliği koyarlar sırayı karşı tarafa verirler. Bir tarafın ordularından biri special deployment haricindeki tüm modellerini yerleştirdiğinde, ortak olduğu ordu sıra kendilerine tekrar geldiğinde geri kalan yine special deployment haricindeki tüm modellerini sahaya koyar. Karakterler ve makineler tek bir seferde sahaya koyulurlar.

İkincil Objektifler

  1. Hold The Ground. Savaş alanının uzun kenarlarından 24” uzaklıktaki bir noktaya Terrain yapısına göre bir Objektif yerleştirilecektir. Bu objektifin 6” çevresinde, oyunun bitiminde en fazla scoring ünitesi olan taraf objektifi tutmuş sayılacaktır.

  2. Capture The Flag. Her iki taraftan 5’er Scoring birlik seçilecek, en fazla seçilmiş scoring birliği yokeden taraf objektifi kazanmış sayılacaktır. Bir ordudan en az 2 birlik seçilmelidir.

General ve BSB: Her Ordunun bir generali ve isterlerse bir BSB’si olabilir, bu üniteler sadece kendi ordularını etkileyeceklerdir. Aynı zamanda bir ordunun üniteleri/modelleri dost ordunun modellerine panik attırabilir, ama bu zara Maximum 10 Di’ye kadar +2 bonus alırlar.

Magic: Her Ordu kendi magic fazını oynamak zorundadır. Flux Cardları bağımsızdır.

Maçın Başında Magic fazında Dispel atacak oyuncular düşman ordulardan hangisine karşı büyü savunma yapacaklarını seçmelidirler. Örneğin Örneğin Cüce+Highborn Elf Müttefikliği, Warriors of Dark Gods + Hayvan adamlar bağlaşıklığına karşı magic fazını oynarken Hayvan Adamlar Cüceleri, WoDG’ler Highbornları karşı dispel atacaklarını belirleyeceklerdir. Tam tersi olarak Hayborn elfler-Hayvan Adamları, cüceler ise WoDG’yi dispellemeyi seçebilirler. Orduların özellikleri seçtikleri bu ilişkiye bağlı olarak geçerli olacaktır. Örneğin Cüceler Hayvan adamlara karşı Büyü zorluğunu +1 arttıracaklardır. Büyünün hangi ünitelere yapılabileceğinde büyünün kendi özellikleri (Range, damage vb) hariç bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu seçimler her magic turunda değiştirilebilir.

Zafer Koşulları

Standard puanlama koşulları geçerli olup objektifler 900’er puan değerindedir.

Oyun bitiminde puan farkı 900’den küçükse beraberlik;

4500-900 arası Minor Victory;

4500’den fazlaysa Massacre olarak değerlendirilecektir.

Maç Raporu

Oyun günü geldiğinde 4 katılımcımız vardı kimin kiminle ortak olacağını belirlemek ise 6’lık zara düştü. En düşük atanlarla en yüksek atanlar birbirleriyle ortak oldular. Deniz Ogreleriyle (Ogre Khans), Burak’ın Cehennem Cücelerine (Infernal Dwarfs) ortak oldu. Koray Karanlık tanrıların, yenilenmiş savaşçılarıyla (Warriors of the Dark Gods) ile Benim Kertenkelelerimin (Saurian Ancients) yanında savaştı.

Dizilim ve Ordular

Infernal Dwarfs, Apprentice Wizard General Fire lore ve BSB Vizier liderleriyken, 1’i GW’li Infernal Warrior, diğeri GW’li Immortal, 2 Horde birlik ile merkezi tutmaya çalıştı. Kendi sol kanatlarını Kadimler; bir armored giant ve büyük bir hobgoblin ekibiyle desteklediler. Volkan Topu ise birliklerin aralarından sağı solu yakmaya çalıştı ama beceremedi. Ortada Kadim Titan, yanında ogrelerin Rock Auroch’u ile merkeze ve kendi sol kanatlarına yüklendiler. Gnoblar scout bir tarafta önden scout ederek bizim deployment avantajlarımızı nötralize ederken, diğer tarafta bir ormanı trapleyerek hareket alanımızı kısıtladı. Taurukhlar merkezin arasında şok troop olarak görev aldılar.

Diğer kanatta ise Ogreler ağırlıktaydı. İçinde ölmeyen! Great Khan ve yanında silah çuvalıyla gelmiş BSB Khan,bulunan kalabalık Tribesman otobüsünün sağında solunda, ordunun çeşitli yerlerine dağılmış dart bruiserlar vardı. Thaumaturgy Master Shaman 4 kişilik bir ogre bunkera saklanmıştı. Hatların arkasında biri tepede, iki chariot Top bulunmaktaydı. Ufak bir Gnoblar birlik, merkezin arkasına saklanmaktaydı. iki kırkurdu da kendi arkalarına doğru çaflık yapacaklardı.

Bizde ise ogırların karşısına doğru, sol kanadımızı WoDG almıştı. Büyü bilen Exalted Herald ve BSB Chosen lord uçarak destek verirken, vanguardlı Barbar Şef zayıf kanadımızdan açılarak ters taraftan baskı kurdu. Bir Wretched beast ve bir Forsaken one, rastgele ilerleyerek ve rastgele vurarak sol kanadımızı kuvvetlendirdiler. 3 Tane Warrior ekibi, gerek Great weapon, gerek çift elli vurmak için sağ sol ve ortada yer aldılar. 2’tane GW’li Forsworn (Large Infantry) ekibi biri sağ biri sol kanatta korku salıyorlardı. Yine biri merkezde, diğeri bir sağ kanada yakın iki Warrior Chariot’da ortada yer almışlardı.

Saurianda ise hem general hem BSB, Alchemy bilen Cuatl Templeguardların içindeyken, yanındaki kalabalıkça, yanar döner spearli Saurus Warrior ekibiyle merkezi tutuyordu. Ufakça bir saurus ekibi sağ kanada yardım ederken ortada ufak bir skink hunter ve bir swarm ekibi karşıdan gelen korkunç kalabalığı geciktirmeye çalışacaklardı. Sol kanatta Tanrı makineli Taurasaur ve normal bir Stygiazour, karanlık çocukların arasına karışmışlardı. Veteran kovboy en sağda kanat tutmaya çalışırken, Ramphadonlar, kurbağalarını hobgoblin ve gianta koyup yine o kanada doğru sortiye geçtiler, chamelonlar da en soldan karşı tarafın arkasına sarkmaya çalıştılar. Raptorlar merkezin yanında şok troop olmaya çalıştılar.

Merkez Objektifi tutmanın dışında, her ordudan 2’şer, bir tane de bonus scoring birlik seçildi.

Maça biz başladık ve fazlaca ilerleyen Forsaken ve Wretched beastleri hemen kaybetmemek için pozisyon almaya çalıştık. Hatta şanslı bir şekilde Break the spirit, kalabalık ogre birliğine cast edilebildi oradaki erken bir şarj engellendi. Merkezde ana birlikler yerinde kalırken hızlı ve görece ufak ekipler alan kontrolü için daha kontrollü bir şekilde ilerlediler. Sağda ise yine görece daha hızlı bir çıkış oldu, hem ramphadonlar arka tarafa hızlı varmak istedi, hem de kovboy, kadimlerin uçuş alanını kısıtlamak istedik.

Tur karşı tarafa geçince Rock Auroch ve Kadim Titan hızlıca sol kanadımıza baskı kuracak şekilde ileri çıktılar. Dart ogreler sağ kanatlarından gelen barbar krala dönerken diğerleri sadece ufak ufak ilerledi. Merkezde Cüceler kalabalığız biz ulan diye hızlıca ileri çıkıp, merkez objektifi hemen kontest ederken, sol kanatlarında Kadimler kanada açıldılar. Giant ise Hobgoblin Bekçiliği yaptı. Magic fazında dispelleyemediğimiz Wrath of God göbeğe oturup bir sonraki tur 5’er TG ve Saurus aldı. Toplar ise bütün oyun boyunca ancak 1 wound verdiler, (daha sonra acısını şarj ederek çıkardılar.).

Sonraki tur Exalted Herald ve Taurasaurun, Rock Aurocha kombo şarjı ile başladı. Taurasaurun sünger boynuz takmasıyla hayatta kalan Rock Auroch iki turda onu kesti; Shamanlı Ogre bunkerın kombata katılması ve Exalted ile challenge’e girmesiyle turlar boyu sürecek kombat başladı. Bu arada Barbar Kral scoring objektiflerimizden olan Bruiser dartlardan birini alıp, Ogre otobüsüne arkadan girdi. Ölmeyen Khanla girdiği challenge’da iki tur sağ kalmayı başarıp sonraki turlardaki Darkwarriorların Chargelarının önü açıldı.

Ramphadonlar ise Hobgoblinleri ve kurbağaları yemeyi başardılar, Giantın “durun len” sözünü dinlemeyen Hobolar sahanın dışına kaçtılar ki o kanatta büyük bir boşluk açıldı, overrunla arkadaki bir köpeği de yediler. Ortada Şaryotlardan biri horde warriorlara daldı, onlara destek verecek saurus birliği elbetteki yetişemediler. Pek hasar veremedi, savaş arabası ancak iki tur tutmayı başardı eli çekiçli cüceleri. Swarmlar da biraz daha arkaya sarkıp onlara şarj edenlere dangerous terrain test attırmayı hedeflediler.

Sonraki turda, swarmlara saldıran çeriyot toplardan biri ve taurukhlar onlardan birer ikişer dikkat yolda yılan var hasarı yediler ama swarmları da öldürdüler, overrunda arka taraftaki Warrior Chariotuna taurukhlar girdi, çeriyot ise raptorlara daldı ve yedi. Infernal büyücüsü çeriyota +1 to wound vericem diye 6,6,6 atarak, kendine de 3 wound verince hakkın alevlerine kavuştu. Solda Kadim titan kendine güvenerek Stigazorun ve bir Forsworn ekibinin ağzına kadar gyanaştı. Sağ kanatta ise Kovboya ufak kadimler ve giant daldılar, wound veremeselerde Kovboyu kırıp yakaladılar. Immortaller kendilerin çaflayan hunterları yedi

Tur bize geçince dibimize girmiş Kadim titana yine bir kombo şarj yaptık, tükür vur, parçala ile ancak 3 wound vermeyi başardık ve titan da karşılığında 2 wound verebildi. Sonra kırılınca nitrojen yemiş T-1000 gibi parçalara ayrıldı, astala vista beybi! Sağdaki ogrelere bu sefer, forsaken one ve WoDG bsbsi yandan, wretched beast önden girdiler. BSB, ölmeyen Great Khanı, her tur bir iki wound vererek kendi de wound yemeyerek kesmeyi başardı. Amma velakin en sonunda kırıldılar, forsaken one parçalara ayrılırken, kaos BSB’si ise ogre maması oldu. Hızlarını alamayan ogreler bsb khan ile beraber bir grup warrioru daha mideye indirdiler. Ramphadonlar çeriyota destek için taurukhlara saldırdılar, taurukhların kırılıp kaçmaları iki tur sürdü, Ramphadonlar ve Çeriyot arkadan Elite immortallere daldılar. Aynı tur saurus infantryde önden girdi ve oyunun son önemli kombatı başladı, Ateşli bayrağın yardımıyla ateşe karşı bağışıklığı olan stuborn immortallerden önemli miktar adam kaldırdılar. Sağda ise Forswornlar gianta girdi, giderek kızan ve atak kazanan Giantı en sonunda kırıp kaçırmayı başardılar. Kadimler ise önlerine konan warriorları yediler.

Tur karşıya geçtiğinde Exalted Herald (eski demon prince), Ogre şamanı, yine turlar boyu süren çelançta kesmeyi başardı. Sonraki turlarda da Exalted ogrelere ve Rock Auroch’a birer ikişer wound veriyordu, ogre bsb’nin uzaklaşmasıyla iki birliği de kırdı masanın dışına kovaladı. Köpeklerden biri chameleonları yedi. Ortada ise arka tarafı kollamakta olan bir gnoblar ve bir Ogre birliği çeriyot ve ramphadonlara şarj dediler. Ancak ikisi de nedense(!) tutturamadılar, bundan dolayı oyunun seyri neredeyse belirlenmiş oldu. Immortaller üstlerine gelen adamların neredeyse hepsini kesmelerine rağmen kendileri de tükendiler, Metalshifting vuran bsb kaçarak yok oldu. Stygiazor infernal horde çaflamış ve bir tur sağ kalmıştı, temple guardlar onlara yetişip kesmesine yardımcı oldular.

Oyunda büyü çok etkili olmasa da tat verdi, infernal büyücünün kendini 3. turda yok etmesi, bir tarafın büyüsünü zayıf bıraktı. 5’er saurusu ve TG’yi alan Wrath of god; 10 warrior alan fire büyüsü dışında pek hasar büyüsü olmadı, magic fazı hep bufflama, debuflamayla geçti. Slaan +2 armor, -1 armor büyülerini ve Flammable attribute’ünü cast etti. Ogre Shaman +1 Resilience, -1 to wound, -1 Str büyülerini yaptı. Ya da diğer büyüler düşman tarafından bozuldu.

Oyunda bir kaç kritik olay oldu:

  • Rock Auroch ilk şarjda kırılmadı, kırılsa shamanın üzerine yürüyecek bir taurasaour ve boşta kalmış, arka tarafa sarkmış bir Exalted olacaktı
  • Bütün kuvvetle yüklendiğimiz ogreler Great khanlarını kaybetselerde üstlerine gelen her şeyi yiyip çıktılar, kolay değil 5 kaos ünitesi ünite.
  • Hobgoblin horde ramphadonlara karşı hiç dayanamayıp kaçtılar! Orada büyük bir boşluk açıldı
  • Gnoblarlar ve Ogre bruiser dart, şarjları kaçtı! Ateşe bağışıklığı olan immortal cüceler, trajikomik bir şekilde Flaming Spearlarla kavruldular.

Orta objektifi tehdit edecek bir şey kalmamıştı. Scoring birliklerde ise biz ufak dartlardan birini, büyücü bunkerı ogreleri, hobgoblinleri ve infernal warriorları almıştık. Burak ve Deniz de warriorlardan birini ve raptorları almışlardı.

Gizli scoring objektifimiz ogre otobüsünü alamadık, Deniz ve Burak, gizli objektif olarak diğer warriorlardan birini aldılar burada da 4’e 3 biz kazandık.

Man of the Match; Saurian+Kaos: Ramphadonlar 1’i scoring 3 ünite temizlediler, başkalarına yardımcı oldular, bir glass cannon için baya iyi. Exalted Lord, Hani Shamanı Rock Aurochu beceriksiz Taurasoura rağmen kesti!

MoM; Ogre + Infernal Dwarfs: Ana Ogre birliği 5 sert adamı silkeledi Rock Auroch da müthiş bir şarjı göğüsledi nefes aldırdı. Ufak kadimler sağ tarafta kovboyu ve bir warrior birliğini aldılar.

Mal of the Match; Saurian+Kaos: Sünger boynuz Kare Taurasour. Oyunu bize getirecekken Demon prensi tehlikeye attı. Warriorlar hani yavaş kaldılar adamcağızlar, daha sonra iki tane hellportal ile sahalarda fink atacaklarını varsayıyorum.

MaloM; Ogre + Infernal Dwarfs: Şarj kaçıran Gnoblar ve Ogre bruiserlar, yetişseniz hayat size güzel. Hobolar, uçan kuştan korkulur mu!

Eyvallah Deniz, Burak, Koray; Seyircilerimiz Kurtuluş, Veysel

Son Söz: Yazıda yarı Türkçe yarı İngilizce, oyun içindeki terimlerin bazısı türkçeleştirilmiş ya da bozulmuş hallerini kullandım, bu oyunda eğlenmek amaç olduğundan yazıda bu özde, konuşurcasına oldu. Oynarken fotoğraf çekmek zor fotoğraflarda görece az oldu. Kendimi affettirmek için yeni Çıkmış Warriors of the Dark Gods kitabının 7 günahın takipçilerini anlatan. Favored, Exiled, Iredeemable pathlerini anlatan güzel görseli sizlere armağan ediyorum. Kule Sakinlerinde Ninth Age ve nice masaüstü savaş oyununu oynuyoruz, merak ediyorsanız bize katılabilirsiniz.