1805 Ulm Seferi: İlk Çatışma – Kuzey Blauberen

Zaman içerisinde Kule’de beraber öğrendiğimiz ve biraz da geliştirdiğimiz Clausewitz sistemini kullandığımız, Batuhan’ın gene liderliğimizi yaptığı bir oyun serisine başladık.  Harita başındaki turlardan ve ordu hareketleri sonrası ilk çatışma yaşandı.

Daha önceki seferlerde yazmıştık, ama kurallar konusunda bir özet geçmek gerekirse; ben ve diğer oyuncu Mustafa kendi kolordularımıza haritada emirler veriyoruz. Düşmanı yakınlarına gelene kadar da görmüyoruz. Bu yüzden kendi sefer planlarımı henüz paylaşamıyorum. Ancak geldiğimiz nokta şu: Seferin 5.günü Ulm önlerinde Fransız güçlerini görünce kendi kuvvetlerimle saldırdım. Bu çatışmalardan ilki,  Kienmayer komutasındaki Avusturya ordusu ile Lannes’in yönetimindeki Fransız güçleri arasında yaşandı.

Savaş Alanı

Oldukça boş bir alanda oynayacaktık. Meydan muharebesi için uygundu. Diğer taraftan alanın ortasının boş olması toplar için fazlasıyla iyi bir atış alanı yaratacaktı. Top düellosuna piyadeleri veya atları sokmayı başaran büyük risk alacaktı.

 

 

Çatışmanın Amacı ve Dizilişler

Amaç alanın tam kontrolü idi. İki tepe ve savaş alanının ortası olmak üzere üç hedef vardı. En çok noktaya hakimiyet kuran taraf mücadeleyi kazanacaktı.  Masanın tarafını ilk geldiği için Fransızlar seçtiler. Avusturyalılar olarak da biz dizilmeye başladık. Göletin olduğu taraf Avusturya’nın, karşısı Fransızlarındı.

Avusturya Tarafı:

Sol kanattaki tepeyi boş bıraktık. Seçim yapmak gerekiyordu. Fransızların müthiş becerikli manevralarına karşı sağ kanadı alsam, sonra da dönsem diye düşündüm. Tüm toplarımı ortaya yerleştirdim. Sol kanadın düşeceğine emindim. Umudum, sağı hızlıca kontrol edip ortaya dönmekti.

Fransız Tarafı:

Elit İmparatorluk Muhafızları kendi sağ kanadını, benim sol kanadıma yerleştirdi. O tepe kesinlikle Fransızlarındı. Orta sol ve kanada diğer iki bölüğünü yerleştirdi. Hat boyunca eşit bir dağılım tercih etti.

Avusturya Sağ Kanadı. Üç top bataryası da tam ortada.

 

 

Fransız sol kanadı. Avusturyalılara karşı oldukça hafif.

 

Çatışma

 

 

Avusturya bakış açısından olan bu fotoğrafta görüldüğü gibi, sol kanattaki tepe hemen Fransız İmparatorluk Muhafızları tarafından kapılmış durumda. Diğer tüm Fransız güçleri de ilerledi. Ancak bu hızın bedeli, toplarından uzak kalmak oldu. Napolyon Dönemi’nin ana kurallarından, hatta 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar en kritik konulardan biri olan bir mevzu bu. Toplarınız sadece saldırı için değil, sizi korumak için de var.

Mustafa, tüm güçleriyle ve Fransız becerisiyle hızlıca tüm objektifleri alırken.

 

Hızlı ve biraz da pervasız hücuma, ben de merkezi toplara bırakıp, sağ kanattan saldırı dedim. Sağ taraftaki atlı konusundaki hafif üstünlüğüm, burada işe yaradı. Ayrıca ordudaki en iyi ünitelerim olan Avusturya’nın Grenadier (Bombacı) birlikleri ile tepeye hücum ettim. Sayı üstünlüğü işini yaptı ve Fransız sol kanadı büyük ölçüde dağıldı, geri çekilmek zorunda kaldı.

Hatlar belli olmuştu. Fotoğrafta da iyi görünüyor diye umuyorum. Sağ kanat Avusturya kontrolünde olacaktı. Sol kanat ise birkaç tur dayanmasını ummak dışında Fransız ellerindeydi. Merkez ise toplara karşı piyade olacaktı.

Çözülmeler

Merkezi toplarla dövdükten sonra Avusturya için hücum zamanıydı. Sağ kanadını yorulmuş olsalar da Fransızlara karşı tutmak kolay değildi. Hiç değilse birkaç top olayı zorlaştıracaktı. Diğer taraftan biz bu tarafta kalabalıktık. Oyun sonuna kadar da tepe elimizde kaldı.

Toplarla yorulmuş ortayı bitirmek için de süngü hücumu verdik. Gene sayı avantajıyla merkez de oyun sonuna kadar bizim oldu.

 

Toplar merkezi hafif piyade Jagerler ile birlikte tuttuktan sonra elit Fransız İmparatorluk Muhafızları’na döndüler. Fotoğrafta en altta görünen minyatür Feldmarshall Michael von Kienmayer’i temsil ediyor. Sürekli topları yönetti.

Bu noktada oyun bitti. Şüphesiz Fransız piyadesi Avusturya Sol kanadını alacaktı ama top atışları altında ezileceği de açıktı. O da geri çekildi.

Sonuç

Çatışma gerçekten Fransız piyadesi ile Avusturya topları arasında oldu. Mustafa, tek kanat saldırısı yapmak yerine tüm güçleriyle gelince ve merkezin kontrolü için de biraz acele edince Avusturya topçuları çok büyük işler yaptılar. Bir de daha zayıf kalan Fransız sol kanadını birkaç turda durdurup geri püskürtmek, benim tarafım için büyük şanstı.

Ulm’u bu seferlik de olsa koruduk. Güney’den gelen haberlere bakıyoruz artık.

1805 Ulm Seferi: İlk Çatışma – Kuzey Blauberen” üzerine bir yorum

Yorumlar kapalı.