YK: Derin Sular – Sonuçlar

Dunhark Kalesi Savunması’ndan sonra

Kaleyi savunanlar; Dünyaların Yıkıcısı, Songetiren, Hükmün Gerçek Sahibi, Kızıl Şafağın Tanrısı Ulu Kilgrave’in pençesini kopartıp O’nu kaçırmayı ve kaleyi tutmayı başardılar.

Halk arasında yavaş yavaş aziz statüsüne geçmiş Ludo Yakutgöz ejderhaya karşı savaşırken can verdi. Yine de taşıdığı Adil Selles’e ait Ateşbüken kılıcı ile pek çok yoldaşının hayatını kurtardı ve ejderhanın yenilmesinde kritik rol oynadı. Yıllar içerisinde hikayesi mitleşecek ve halkın sembollerinden biri haline gelecek.

Sessiz Eleanor’un kaptanı Ahtapot Wizez,  ejderha karşıtı pek çok yoldaşını Dunhark Kalesi’ne gizlice taşımaya çalışırken, Habis Bacı lideri Kaptan Ruth’un ve kendi ikinci kaptanı Bay Griffin’in ihaneti ile planları bozuldu.  Wizez; en azından diğer tekneleri kurtarabilmek için umutsuzca kendi gemisine dönemeye çalıştı ancak kendi gemisinin balistaları ile batırıldı ve Derin Sular Denizi’nde sonsuza dek yitip gitti. Aynı teknede yer alan birkaç yoldaşı ve Sonçıkış Kasabası’nda insanlara Papaya inancını ve okumayı öğreterek çok büyük saygı ve sevgi kazanan ve halk arasında “hoca” lakabı da kazanan Rahibe Gria da hayatını kaybetti.

Ancak Wizez’in fedakarlığı boşuna değildi. Sessiz Eleanor tayfasından yanında getirdiği ve bir başka teknede umutsuzca Dunhark’a gitmeye çalışan Kheiden adındaki balistacı, savunma savaşında Garganthar’ı ateşleyecek ve Kilgrave’e büyük bir yara verecekti. Garganhtar’ı ateşledikten sonra o kargaşa içerisinde cücelere ait bir scorpionun başına geçen Kheiden, o silahı da büyük bir başarı ile kullanıp Kilgrave’in pençesini kopartıp kaçmasına sebep olacaktı.

Aynı savaşta Ludo Yakutgöz ile birlikte ejderhaya kılıcıyla saldırmaya cesaret eden iki kişiden diğeri Yüzbaşı Vlad, top darbelerinin yanı sıra kendi kılıcıyla da korkunç bir dayanıklılığı ve dirayeti olan ejderhayı yaralamayı başardı. Bunun yanı sıra Başrahibe Oviya Demirpençe, Büyücü Cethryl Akkolye, Teğmen Brynhilde, Astorian Kışhisar ve Erves, Garganthar’ı koruyan ekipte kahramanlıklarıyla göze çarptılar. Özellikle Oviya’nın, Kheiden’e Papaya’nın şansını verdiği rivayet ediliyor.

İki ejderhanın da Gadora’ya kaçmasıyla savunma savaşı sona erecekti. Bay Griffin’in savaş alanından ayrılmadan önce Ateşbüken’i aldığı rivayet ediliyor.

299 Yaz

Cüceler, kalede yaşayan nüfuslarının neredeyse yarısını kaybettiler. Cüce lideri de bu savaşta hayatını kaybetti. Onun yerine yeğeni Kazador geçti.  Cüceler bu mevkiyi tutmaya karar verdiler ve içerideki nüfus kısa sürede 50-60 cüce seviyesine çıktı. Adabakan Dağları’nın bu kısmında Kilgrave ve kardeşinin çekindiği bir kale-kent ortaya çıkmış oldu ve ejderhaların iktidar alanları batıdan daralmış oldu. Denize ulaşma potansiyeli de olan dağ kalesinde ufak bir ekonomik hayat da ortaya çıktı. Özellikle çok iyi kalite ancak biraz pahalı kalkanları tüm su düzlüklerinde epey rağbet görüyor.

Prens Elohir, Kilgrave’in de katkılarıyla Anmas Krallığı’nın bir kısmını elinde tutmayı başarıyor. Fiili olarak krallıkta herhangi bir tarafın lehine gelişmeyen dengede bir iç savaş durumu var.

Kaptan Ruth, artık üç gemiye hükmeden bir filo kaptanı. Kızıl Filo’nun sac ayaklarından birini oluşturuyor. Bay Grifin ise yine aynı şekilde prensin ordusunda amiral olarak hizmetlerini sürdürüyor.

Sonçıkış ise 3 yıl önceki 60-70 kişinin hayat sürdüğü yer haline döndü. Kasabaya yapılan onlarca bina bakımsız, yağmalanmış ve boş bir biçimde duruyor. Gwena Taşoluk kendisini kasabanın lideri ilan etmiş durumda olsa da hayalet kasabada pek de yönetilecek bir şey yok gibi. Kadersizler, Thalmir’in ve Astorian’ın kasabayı terkedişiyle beraber bir çözülme sürecinin ardından dağıldılar. Tapınak ise ejderhanın bankası olarak kısıtlı bir ekonomi içerisinde hizmet vermeyi sürdürdü. Rahip Oleg, Papaya inancının yanı sıra Ulu Kilgrave’in de rahibi oldu.

Kırık Diş adası ise canlı ve Kızıl Filo’nun limanı olarak aktif bir biçimde varlığını sürdürüyor. Bölge, Yelbüken civarındaki ejdergözlerin veya macera peşindekilerin göç ettiği bir yer haline geldi.

Grisna Kardon tersaneyi yeniden çalışır hale getirmeye uğraşıyor. Bunun yanısıra farklı endüstriyel atılımlar yaparak Ulu Kilgrave ve Prens Elohir için yeni kaynaklar yaratmaya çalışıyor.

299 Sonbahar

Anmas Savaşı tarafların karşılıklı ufak galibiyet ve mağlubiyetleri ile sürüyor. Nadir olarak gökyüzünde ejderha görülüyor.

Karnak’ta patlayan bir skandal, tüm Yelbüken’de Papaya inanırlarını etkisi altına aldı. Rivayete göre Sonçıkış Başrahibesi Oviya Demirpençe’nin ortaya çıkardığı olayda, Papaya inancının en üst temsilcilerinden Yüksek Rahip Veles, ejderha yanlılarıyla gizli bir anlaşma yaparak bölgedeki altınların çıkarılma işini organize etmiş, altın takasında fiyatları baskı altında tutup, ejderha taraftarlarına yüklü bir kazanç yaratmış ve kendisi de servetine servet katmış. Bunları yapmak için cinayet bile işledikleri ortaya çıkan Yüksek Rahip dinden aforoz edilmiş ve hesap vermek üzere adaletin önüne çıkarılacağı günü bir zindanda beklemeye başlamış. Oviya Demirpençe’nin ejderhaya karşı Dunhark savunmasında verdiği mücadele ve skandalı ortaya çıkarmasında aldığı rol ile Merkez Krallıklar’da yer alan büyük tapınaklardan birine Başrahibe olarak atanma ihtimalinden söz ediliyor.

***
Su Düzlükleri 299 yılı sonlarına; iç savaşlar, karışıklık ve ejderha tehdidiyle ile girmiş oldu. Coğrafyanın kaderi bir kez daha yoğun acılarla belirsizliğe teslim olmuş oldu. Gelecek mi?

Onu yine sizler yazacaksınız.