Ulm Harekâtı Oyun Serisi – 1805

Oyuncular: Ruhi Küçük (Avusturya), Mustafa Erkaya (Fransa)

Yönetici: Batuhan Tunçdemir

Sonuç: Avusturya Zaferi

Giriş: Napolyon Ren Nehrini Aşar

1805 yılının Kasım ayında Napolyon, ona karşı koalisyona giren Avusturya ve Rusya ordularıyla yüzleşmek üzere harekete geçer ve ordularıyla Ren nehrini aşar. Müttefik kuvvetleri, Ulm şehri yakınlarında ordularını birleştirmek üzere sözleşmiştir fakat Rus takvimindeki farklılıktan dolayı Rus ordusu bölgeye ulaşmadan çok önce Avusturyalılar Ulm yakınlarına gelmiştir. General Mack komutasındaki Avusturya ordusunun sayıca az ve yalnız olduğunu gören Napolyon, Mack’ın kuvvetlerini çevrelemeleri için kolordularının bir bölümünü Ulm civarına gönderir, ordusunun kalanı ile de Rus kuvvetlerini karşılamak üzere pozisyon alır. Mack, üstüne gönderilen Fransız kolordularını fark ettiğinde onlarla yüzleşmek üzere ordusunu harekete geçirir.

Öncelikle Ruhi ve Mustafa’ya oyun için çok teşekkürler. Beraber bir Ulm Harekâtı serisi oynayalım dedik ve işe giriştik. Oyun serisi için Ulm şehri ve etrafındaki bölgenin temsili bir haritasını çıkardıktan sonra iki tarafın da sahip olduğu kuvvetleri içeren ordu listelerini oyunculara gönderdim. İki tarafın da birim sayıları yaklaşık eşitti ve iki tarafta da dörder kolordusu bulunuyordu. Bunlar haritada bağımsız olarak hareket edecek yapılardı. İki oyuncu da onlara hazır olarak verdiğim kolordularda ya çok az değişiklik yaptı ya da hiç yapmadı.

Fransız Ordusu (İmparator Napoleon Bonaparte)

IV Corps d’Armee, 4 Tümen, 17 Alay (Mareşal Jean Dieu de Soult)

V Corps d’Armee, 3 Tümen, 17 Alay (Mareşal Jean Lannes)

VI Corps d’Armee, 4 Tümen, 18 Alay (Mareşal Michel Ney)

I Corps Cavalerie, 3 Tümen, 15 Alay (Prens Joachim Murat)

Avusturya Ordusu (Mareşal Karl Mack von Leiberich)

I Armeekorps, 3 Tümen, 16 Alay (Mareşal Franz von Werneck)

II Armeekorps, 3 Tümen, 18 Alay (Mareşal Michael von Kienmayer)

III Armeekorps, 3 Tümen, 17 Alay (Prens Karl von Schwarzenberg)

IV Armeekorps, 3 Tümen, 17 Alay (Mareşal Franz Jelacic)

Sonrasında harita üzerinde orduları yerleştirdik. Avusturyalılar oyuna güney taraftan başlayacaktı, Fransızlar kuzey ve batı tarafına dağınık şekilde yerleşebilirdi. İki tarafın da oyun sonunda kontrol etmesi halinde puan alacağı, düşman bölgesine yakın noktalar vardı ve buna göre bir yerleşim planı yapmaları gerekiyordu. Oyuncular aşağıdaki haritada gösterilen şekilde kolordularını dizdiler.

Ön Manevralar: Fransız Çevirme Hamleleri

İlk turlar başlangıç manevraları ile geçti. Ruhi, Avusturya ordularını tam olarak ikiye böldü, Werneck ve Kienmayer’in kolorduları Ulm şehrine doğrudan ilerleyecek, diğer birlikler Ausburg üzerinden geçip kuzeye gidecekti. Böylece Avusturya orduları geniş bir alana yayılmış olacak ama birbirlerinden de tamamen kopmuş olacaklardı.

Mustafa Fransız ordularını daha yakın şekilde ilerletti. Soult ve Lannes, birlikleri ile iki koldan Ulm’e ilerleyeceklerdi. Murat, süvari kolordusu ile hızlıca kuzeyden ilerleyecek ve Ney de güneye inecekti. Mustafa daha temkinli başlamıştı ve temel saldırıyı Ulm üzerine yapıp diğer birlikleri ile Ulm çevresindeki düşmanları kuşatmayı amaçlıyordu. Ruhi ise kuzeye ilerlemesi için iki kolorduluk kuvvetli bir güç ayırmıştı. Sanırım bu noktada Fransızlar’ın kuzeydoğu yönüne hızlıca ilerleyip Donauworth’de nehri geçeceklerini ve burada ciddi çatışmalar döneceğini düşünüyordu. (ki Fransızlar bunu gayet yapabilirlerdi ama Mustafa bu yolu tercih etmedi.)

Yaklaşık 5 tur sonra orduların haritadaki konumları Mustafa ve Fransızlar için ciddi bir avantaj sağlıyordu. Soult ve Lannes birlikleri ile Ulm şehrine yaklaşmış ve burada konuşlanmış Avusturya kolordularını tehdit ediyorlardı. Bu sırada Ney güneybatıdan, Murat da kuzeydoğudan nehri geçen köprüleri ele geçirmiş ve Ulm’deki Avusturyalıları tamamen kuşatmıştı. Avusturya ordusunun kalanı kuzeydoğuda oldukça uzaktaydı ve Ulm’deki kuvvetler ile aralarında Fransız süvari kolordusu duruyordu. Ulm’deki Avusturya kuvvetleri çevrelendiklerini anladıklarında saldırıya geçtiler, Fransızlar da bu kuvvetleri yok edip işi bitirmek üzere harekete geçtiler.

Kırılma Noktası: Blauberen Muharebesi

Artık oyun serisi nihayete eriyordu. Ulm yakınlarında Blauberen kasabasının kuzey ve güney taraflarında Fransız ve Avusturya orduları birbirine girmişti. Bu iki cepheli muharebenin galibi, kuşkusuz oyun serisinin kazananı olacaktı. Fransız zaferi durumunda kuzeydeki Avusturya orduları artık işlevsiz kalacak ve Napolyon, Rus ordusu henüz bölgeye ulaşmadan Avusturyalıları yenilgiye uğratmış olacaktı. (tarihsel sonuç) Avusturyalılar zafer kazanırsa Ney ve Murat’ın kuvvetleri çevirme hareketı için yeterli olmayacak ve Fransız ordusu bölgeden çekilmek zorunda kalacaktı. Bu durumda Rusların geç kaldığını fark eden Avusturya ordusu da düzenli bir şekilde çekilerek Rus kuvvetleri ile güçlerini birleştirebilecekti.

Muharebenin kuzey cephesinde Lannes ve Kienmayer karşılaşacaktı. Bu çatışma görece daha çok meydan savaşı gibi geçecek ve çatışma sonunda merkezdeki önemli noktaları elinde tutan taraf oyunu kazanacaktı. Güney cephesinde Soult ve Wernek savaşacaktı. Çatışma bir darboğazda ve bir köyün etrafında geçecekti. Çatışma sonunda köyü kontrol eden taraf oyunu kazanacaktı. İki çatışma sonunda toplam puan hesabına ve yok edilen düşman birliği sayısına göre muharebenin nihai kazananı belli olacaktı.

Çatışmalara ait Ruhi’nin yazdığı detaylı raporlar Mahzen’in önceki yazılarında var o nedenle çok detaya girmeyeceğim. Özetlersek, köşeye sıkışan Avusturyalılar bu kıskaçtan kurtulmak için canla başta dövüşüp üzerlerine gelen Fransız ordularını geri püskürttü. Çok çetin geçen iki oyunun ardından iki cephede de Avusturya zaferi vardı. Fransız kuvvetleri geri çekildi ve oyun serisinin de kazananı böylece belli oldu.

Final: Avusturya Zaferi

Lannes ve Soult komutasındaki Fransız kuvvetlerinin mağlup olarak Ulm şehrini Avusturyalılara bırakmasının ardından diğer Fransız birlikleri de tüm Avusturya ordusu ile başa çıkamayacakları için çekilmek zorunda kaldı. Blauberen Muharebesi sonrasında Ulm bölgesinin hakimiyetini ele geçiren General Mack, kısa süre sonra Rus ordusunun geç kalacağını fark etti. Bu durumda kendi orduları ciddi tehdit altında olacağından hızla ordularını bölgeden çekti ve doğuya doğru geriledi. Napolyon, köşeye kıstırdığı Avusturya ordusunu elinden kaçırmış oldu ve birkaç hafta sonra Avusturyalılar Rus kuvvetleri ile birleşerek Napolyon üzerine harekete geçtiler. Avrupa’nın kaderi halen belirsizliğini korusa da imparator şimdi çok güçlü bir düşman ordusuna karşı mücadele edecekti…

Ben kendi adıma çok eğlendim, Ruhi ve Mustafa’ya tekrar teşekkürler. Daha birçok oyun serisinde görüşmek üzere…